Tomb-Khentkaus

Objev hrobky staroegyptské královny

Pyramidová nekropole v Abúsíru opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu 2014 prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa.

Více informací
Pohled na část člunu během archeologických a restaurátorských prací (© Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, V. Dulíková)

Tým ČEgÚ objevil v Abúsíru unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Archeologická expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze učinila v jižním Abúsíru nový nečekaný objev, který znovu poukázal na význam tohoto pohřebiště úředníků doby Staré říše. Při čištění oblasti na jih od mastaby AS 54 byla při podzimní expedici 2015 nečekaně objevena 18 m dlouhá dřevěná loď, volně uložená na povrchu tvořeném taflou, obklopená a zakrytá žlutým vátým pískem.

Více informací
Verner_Sons-of-the-Sun

Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty je jednou z nejlepších monografií UK

V soutěži Univerzity Karlovy o nejlepší monografie hodnocené roku 2016 (s vročením 2014) se na děleném 1.-2. místě umístila monografie M. Vernera: „Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty“ a na děleném 4.-6. místě monografie M. Bárty a kol. „The tomb of the sun priest Neferinpu (AS 37)“.

Více informací
Fotograf-vyberove-rizeni
Prague Egyptological Studies XVII/2016 obálka
Plakát cyklu
Nový web Českého egyptologického ústavu
Eugen-Strouhal
MDA-2016-plagat
OdlerCover
Pes_XVI_obal
Prednasky-Mestska-knihovna
_FGQ6110
Fotograf-vyberove-rizeni
Prague Egyptological Studies XVII/2016 obálka
Plakát cyklu
Nový web Českého egyptologického ústavu
Eugen-Strouhal
MDA-2016-plagat
OdlerCover
Pes_XVI_obal
Prednasky-Mestska-knihovna
_FGQ6110
Pohled na část člunu během archeologických a restaurátorských prací (© Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, V. Dulíková)
Tomb-Khentkaus
Neporušený pohřeb v sarkofágu
Detail nepravých dveří se jménem a zobrazením Šepseskafancha (foto Martin Frouz)
Obr. 9. Část miniaturních nádobek nalezených na severovýchod od hrobky AC29 (M. Frouz)
Reis Ahmad el-Kerétí s prof. Miroslavem Vernerem (foto Martin Frouz)
Nepravé dveře Nefera a Neferhathor (foto Martin Frouz)
Detail Neferínpuovy lebky (foto Martin Frouz)
Reliéfní výzdoba Menechibnekovy hrobky