Knihou roku v Nakladatelství Academia je Příběh civilizace

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia. Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace. Příběh civilizace rovněž zvítězil v kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce.

 

Anotace knihy, která letos vyšla už v druhém vydání: „Mezinárodně uznávaný egyptolog a archeolog Miroslav Bárta se ve své nové knize zabývá mechanismy, které měly a mají zásadní vliv na vývoj komplexních civilizací. Za pomoci mnoha společenských, přírodních i technických věd hledá odpovědi na to, jak civilizace – a nejen ta staroegyptská – vznikly, fungovaly, jaké byly jejich cesty vývoje, jak se vyrovnávaly s krizemi i změnami přírodního prostředí a také jak zanikaly. Výsledkem tohoto hledání smyslu dějin a člověka je zejména poznání, že naše minulost rozhodně není mrtvá. Naopak, můžeme v ní najít zdroj inspirace, ale i poučení o nás samotných a o světě, který nás obklopuje.“

Z recenze novináře Martina Rychlíka: „Sečteno a podtrženo: síla nové knihy, jíž by slušela i anglická verze, tkví samozřejmě nejvíce v pasážích o starém Egyptě, kde je Bárta „doma“, ovšem bez teoretického entrée o dynamice civilizací či takzvané teorii přerušovaných rovnovah by sdělení nebylo úplné. Kladem je též Bártova sdílnost, umění zaujmout soudobé zájemce (jeden z mezititulků zní Ptahšepses, praotec všech lobbistů) a popularizace milované disciplíny. Ostatně není přísnějšího kritéria než čtenářského zájmu – a Příběh civilizace se dobře prodává.“

 

 

Odkaz na zprávu na webu Akademie věd ČR.

Úvod > Nástěnka > Knihou roku v Nakladatelství Academia je Příběh civilizace