V září se v Praze koná mezinárodní workshop o patronátu ve starověku

V prvním zářijovém týdnu se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude konat dvoudenní mezinárodní interdisciplinární workshop Generous Patrons, Loyal Clients, zaměřený na problematiku patronátních vztahů v různých společnostech. Organizují jej doktorandské studentky Českého egyptologického ústavu FF UK Martina Bardoňová a Věra Nováková. Do Prahy se sejdou badatelé z devíti zemí (kromě České republiky z Itálie, Francie, Německa, Nového Zélandu, Španělska, Spojených států, Srbska a Velké Británie).  Patronát je pojem označující typ neformálního, nerovného avšak recipročního vztahu mezi dvěma osobami. Výše postavená z těchto osob (patron) poskytuje ochranu či jinak zaopatřuje níže postaveného partnera (klienta), který mu výměnou za to poskytuje loajalitu či jiný typ služeb. Takto široce definovaný vztah se vyskytuje ve většině lidských společností. Důležitým tématem je patronát zejména proto, že v některých společnostech se stal (je) jedním z dominantních vztahů, v těchto případech pak prorůstá do státní administrativy a je častým nástrojem výkonu moci.

Hlavním záměrem je poskytnout badatelům z různých historických disciplín poprvé možnost vzájemné diskuze na toto komplexní téma. Workshop bude rozdělen do čtyř sekcí věnovaných: 1. obecným otázkám ohledně existence patronátu v různých společenských vrstvách různých populací; 2. patronátů umělců a řemeslníků; 3. královskému patronátu; a 4. patronátu v zahraniční politice. Každá z výše vyjmenovaných sekcí bude uvedena přednáškou renomovaného specialisty na dané téma. Z domácích vystoupí Prof. Miroslav Bárta a Doc. Jana Mynářová ve spolupráci s renomovanou polskou badatelkou Lenou Fijalkowskou. Ze zahraničních hostů Dr. Mark Lehner, vedoucí amerických výzkumů v Gíze a Dr. Gersande Eschenbrenner-Diemer, která v současné době působí na University College London.

 

Program workshopu

DAY 1
September 4, 2017

9:00 – 10:00 Registration
10:00 – 10:50 OPENING LECTURE
Miroslav Barta (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): Patronage in the Old Kingdom: evidence from the sacred land
10:50 – 11:00: Discussion
11:00 – 11:20 Julia Hamilton (University of Oxford): ‘Finding patrons in personal names’
11:20 – 11:30: Discussion
11:30 – 11:50 Bertrand Augier (Université Paris Nanterre; Membre de l’Ecole Française de Rome): Influences et allégeances : les officiers des armées des guerres civiles à la lumière de la correspondance de Cicéron (49-43 av. J.-C.)
11:50 – 12:00: Discussion
12:00-13:30 LUNCH
13:30-13:50 Dana Bělohoubková (Czech Institute of Egyptology, Charles University): Break the rule in tomb decoration: When the Scribe got the same tomb as the First prophet of Amun
13:50–14:00: Discussion
14:00-14:20 Fabrizio Oppedisano (Scuola Normale Superiore di Pisa): Social patronage in roman-ostrogothic society: the testimony of Cassiodorus’ Variae
14:20–14:30: Discussion
14:30 – 15:00 COFFEE BREAK
PATRONAGE OF CRAFTSMEN SESSION
15:00–15:50 KEYNOTE LECTURE
Gersande Eschenbrenner-Diemer (Institute of Archaeology, UCL London): Wood craft and patronage: which material evidences?
15:50–16:00: Discussion
16:00–16:25 Gianluca Miniaci (University of Pisa): The heteroglossia (raznorechie) of markets: the uneven control over the chaîne opératoire of the faience production in the Middle Kingdom (2000-1750 BC)
16:25–16:30: Discussion
16:30–16:55 Martin Odler (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): Ancient Egyptian metal model tools as the evidence of the patron-craftsman dependence and dependent craft specialization
16:55 – 17:00: Discussion

 

DAY 2
September 5, 2017

ROYAL PATRONAGE SESSION A
09:00–09:50 KEYNOTE LECTURE
Mark Lehner (Director of the Giza Plateau Mapping Project): Did Patronage Build the Gigantic 4th Dynasty Pyramids? And What was a z3
09:50–10:00: Discussion
10:00–10:25 Martina Bardonova – Věra Nováková (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): Gifts which oblige or obligatory gifts? A question of evidence of a particular aspect of royal patronage (Old – Middle Kingdom)
10:25–10:30 Discussion
10:30-11:00 COFFEE BREAK
11:00–11:25 Massimiliano Nuzzolo (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): The Appearance of Osiris: a case of royal patronage or a bottom up process?
11:25 – 11:30: Discussion
11:30-11:55 Alejandro Jiménez Serrano (Universidad de Jaén, Director of the Project Qubbet el-Hawa): The construction of the administration in Elephantine during the Third Millennium
11:55-12:00 Discussion
LUNCH (12:00 – 13:30)
13:30–13:55 Nenad Marković (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): Loyalty to the kingship, not to a specific king: the royal ceremonies at the Saite court as a point of reference for the elite-building royal patronage
13:55–14:00: Discussion
14:00–14:25 Marco Martin (AIST-Associazione Internazionale Studi tardoantichi): Patronage-relationship related to Celtic World in Greek and Roman sources (II century B.C.-I century A.D.)
14:25–14:30: Discussion
14:30–14:55 Ingo Schrakamp (FU Berlin): t.b.a.
14:55–15:00: Discussion
15:00–15:30 COFFE BREAK
ROYAL PATRONAGE SESSION B
15:30–16:10 KEYNOTE LECTURE
Lena Fijałkowska (Department of Studies in the Development of State and Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź) – Jana Mynářová (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University): Patrons and Clients in the Late Bronze Age Levant. The question of evidence
16:10–16:20: Discussion
16:20–16:45 Uroš Matić (University of Münster): Vassals, clients or mimic men? Case studies from Middle Bronze Age Tell el-Dab’a (Avaris) and Byblos
16:45–16:50: Discussion
16:50–17:20 COFFEE BREAK
17:20 – 18:20
ROUND TABLE (Closiong discussion)
Patronage the question of Evidence: contribution of the workshop? Interdisciplinary dialogue et.

 

Martina Bardoňová

 

Úvod > Nástěnka > V září se v Praze koná mezinárodní workshop o patronátu ve starověku