Pracovníci

Ředitel Českého egyptologického ústavu a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě

  Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2016-2018 naleznete zde
  koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2012-2015 naleznete zde

Zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu

  Doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.

Tajemník Českého egyptologického ústavu

  Doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

  Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
  Ing. Vladimír Brůna
  PhDr. Filip Coppens, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková
  Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová
  Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
  Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.
  Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Martin Odler
  PhDr. Massimiliano Nuzzolo, PhD
  Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.
 Mgr. Alexandra Pastoreková
 Mgr. Marie Peterková Hlouchová
  PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
  Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
  Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.
  Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

Sekretářka

  Alexandra Hejduková

Knihovna a archiv

  PhDr. Jiřina Růžová
  Mgr. Ivana Vlková

Grafické oddělení

  Ing. Jolana Malátková
  Lucie Vařeková (grafička)

Úvod > Ústav > Pracovníci