Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

  Ladislav.Bares(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 616

L. Bareš je egyptolog s dlouholetou archeologickou a epigrafickou praxí v Egyptě (od r. 1974). Ve vědecké práci se zaměřuje především na otázky egyptské archeologie a dějin v 1. tis. př. n. l., dlouhodobě se podílí na výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru z doby těsně před polovinou 1. tis. př. n. l. Zabývá se i otázkami vývoje staroegyptského náboženství (zejména v 1. tis. př. n. l.) a dějinami egyptologického bádání u nás. Při výuce oboru egyptologie na FF UK v Praze se podílí na přednáškách a seminářích egyptského jazyka, dějin, archeologie a náboženství, vedení a oponování diplomních a disertačních prací. Je členem The Egypt Exploration Society (Londýn), The International Association of Egyptologists, České orientalistické společnosti a Společnosti česko-arabské.

Vzdělání, stáže, stipendia

1975: absolovování FF UK, obory egyptologie – arabština
1979: PhDr. (rigorózní práce: Historický vývoj staroegyptského pohřebiště u Abúsíru )
1991: CSc. (disertační práce: Abúsírské pohřebiště v 2. a 1. tisíciletí př.n.l. [na základě čs. archeologických výzkumů]
1994: habilitace (habilitační práce: Udžahorresnetova šachtová hrobka v Abúsíru)
2006: jmenován profesorem pro obor egyptologie

Granty

 • 1994-1996 The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir (GA ČR 404/94/0033; hlavní řešitel)
 • 2000-2002 Náboženské texty v egyptských šachtových hrobkách Pozdní doby (GA ČR 404/00/0061; hlavní řešitel)
 • 2000-2004 České národní egyptologické centrum (projekt MŠMT LN00A064; vedoucí řešitelského týmu)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • M. Verner, L. Bareš, B. Vachala, Encyklopedie starého Egypta, Praha: Libri 2007.
 • The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir (ABUSIR, IV); with a chapter on pottery by Květa Smoláriková and an appendix by Eugen Strouhal, Praha: Univerzita Karlova 1999.
 • L. Bareš – K. Smoláriková, The shaft tomb of Iufaa, Vol. I: Archeology (ABUSIR, XVII), Praha: Czech Inst. of Egyptology 2008;
 • L. Bareš – E. Gombár – R. Veselý, Dějiny Egypta, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009

Články:

 • „The social status of the owners of the large Late Period tombs“, in: Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in
  the Year 2005, Praha 2006, 1-17;
 • „The development of the Late Period cemetery at Abusir (in view of the Demotic sources)“, in: Didier Devauchelle – Michel Chauveau – Ghislaine Widmer (eds.), Actes du IXe kongres international des Études démotiques, Cairo 2009, 51-56;
 • „Procession of deities and demons on the inner sarcophagus of Iufaa“, in: H. Györy (ed.), Aegyptus et Pannonia IV, Acta Symposii Anno 2006, Budapest (v tisku);
 • Ladislav Bareš – Jiří Janák – Renata Landgráfová – Květa Smoláriková, „The shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir – season of 2007“, ZÄS 135 (2008), 104-114;
 • “50 let Českého (Československého) egyptologického ústavu UK, 1958-2008”, in: J. Kohnová (ed.), Dějepis a občanská společnost: XXI. Letní škola historie: sborník přednášek, Praha, Pedagogická fakulta 2009, 73-80;
 • “Personifications of the day- and night-hours in the tomb of Menekhibnekau at
  Abusir – a preliminary notice”, in: J. Mynářová – P. Maříková Vlčková (eds.), My Things Changed Things (Fs. P. Charvát), Praha: Filozofická fakulta UK a Archeologický ústav AV ČR 2009, 16-24;
 • „A case of proofreading in ancient Egypt?“, in: I. Régen – F. Servajean (eds.), Verba manent, recueil d’études dédiées à Dimitri Meeks par ses collègues et amis, Montpellier 2009, (Cahiers «Égypte Nilotique et Méditerranéenne», No. 2), 51-56;
 • “Abúsír – podzim 2008”, PES 6 (2009), 3-4;
 • Ladislav Bareš – Renáta Landgráfová, „New Demotic sources from the Late Period cemetery at Abusir“, in: K.-Th. Zauzich (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Demotic Studies, Würzburg 2002 (v tisku);
  L. Bareš – J. Janák – R. Landgráfová – K. Smoláriková, “The shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir – Season of 2008” (ZÄS, v tisku);
 • „A seal of the necropolis from the Late Period shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir“, in: L. Bareš – F. Coppens – K. Smoláriková, Proceedings of the Workshop Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Prague, September 1-4, 2010 (v tisku)

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 12.4.2010

Úvod > Ústav > Pracovníci > Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.