Filip Coppens, Ph.D.

  Filip.Coppens(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 615
  Academia

Filip Coppens se specializuje na dějiny a náboženství starověkého Egypta v Pozdní době a řecko-římském období. Zvláštní pozornost věnuje otázkám spojeným s ptolemaiovskými a římskými chrámy v oblasti Horního Egypta (architektuře, reliéfům, ptolemaiovským nápisům). V letech 1995-2000 působil jako vědecký pracovník při Belgické archeologické a epigrafické misi v Šenhuru v Horním Egyptě (Katolická univerzita v Lovani). Od roku 2001 působí v Praze a od roku 2005 se podílí na vykopávkách Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. F. Coppens je členem belgické Foundation Egyptologique Reine Elisabeth a členem a spolupracovníkem Egyptologica Vlaanderen. V letech 1996-2000 přednášel na Katolické univerzitě v Lovani (Oddělení starověkého Předního východu) a od r. 2003 také pravidelně přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vzdělání, stáže, stipendia

1989-1993: magisterské studium archeologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: The Royal Tombs of the New Kingdom. An Architectural Study)
1993-1995: magisterské studium egyptologie, Katolická univerzita v Lovani, Belgie (diplomová práce: Egyptian Temples of the Roman Period in the Thebais)
2004-2008: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: The Complex of Wabet and Court in Temples of the Thirtieth Dynasty and Ptolemaic and Roman Period)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Filip Coppens, The Wabet. Tradition and Innovation in Temples of the Ptolemaic and Roman Period, Praha 2007.
 • Hana Vymazalová a Filip Coppens, Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Praha 2011.
 • Miroslav Bárta, Filip Coppens a Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010 I/II, Praha 2011.
 • Miroslav Bárta, Filip Coppens, Hana Vymazalová et al., Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53, Praha 2010.
 • Ladislav Bareš, Filip Coppens a Květa Smoláriková (eds.), Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Praha 2010.
 • Filip Coppens a Květa Smoláriková, Abusir XX. Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3, Praha 2009.
 • Miroslav Bárta, Filip Coppens a Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27– July 5, 2005), Praha 2006.
 • Harco Willems, Filip Coppens a Marleen De Meyer, The Temple of Shanhûr I. The Sanctuary, the Wabet, and the Gates of the Central Hall and the Great Vestibule (1-98), (Orientalia Lovaniensia Analecta 124), Leuven 2003.
 • Filip Coppens (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2001. Proceedings of the Symposium (Prague, September 25th – 27th 2001), in: Archiv Orientální 70.3 (2002), 261-425.

Články:

 • “Designing the Sacred in early Ptolemaic times: A Continuum of Concepts”, in E. Frood – R. Raja (eds.), Redefining the Sacred: Religious Architecture and Text in the Near East and Egypt 1000 BC – AD 300, (Contextualising the Sacred I), Turnhout 2012. [v tisku]
 • a Hana Vymazalová – Jiří Janák, “The Fifth Dynasty ‘Sun Temples’ in a Broader Context”, in M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010 I, Praha 2011, 430-442.
 • a Hana Vymazalová, “Statues and Rituals for Khentkaus II. A reconsideration of some papyrus fragments from the Queen’s funerary complex”, in M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010 II, Praha 2011, 335-350.
 • a Hana Vymazalová, “Medicine, Mathematics and Magic united in a scene from the Temple of Kom Ombo (KO 950)”, Anthropologie – International Journal of the Science of Man, Brno 2011, 9-13.
 • a Jiří Janák, “Blood in Ancient Egyptian Religion”, in J. Pešek – F. Wiesemann (eds.), Blut. Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft, (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 38), Essen 2011, 19-26.
 • a Jana Mynářová, “Prostration before God and Pharaoh”, in Callender, V. G. – Bareš, L. – Bárta, M. – Janák, J. – Krejčí, J. (eds.), Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday, Praha 2011, 283–295
 • “Funerary Practices in Ptolemaic and Roman Temples. A Case–Study of the Complex of Wabet and Court”, in H. Györy (ed.), Aegyptus et Pannonia IV. Acta Symposii anno 2006, Budapest 2011, 13–37
 • “Linen, Unguents and Pectorals. Instruments of Regeneration in Ptolemaic and Roman Temples”, in M. Dolinska – H. Beinlich (eds.), 8th Egyptological Tempeltagung. Interconnections between Temples, (Königtum, Staat und Gesellschaft Früher Hochkulturen 3,3), Wiesbaden 2010, 39-55.
 • a Hana Vymazalová, “Long Live the King! Notes on the Renewal of Divine Kingship in the Temple”, in L. Bareš – F. Coppens – K. Smoláriková (eds.), Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Praha 2010, 73-102.
 • “Temple Festivals of the Ptolemaic and Roman Periods”, in J. Dieleman – W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles 2009. (http://escholarship.org/uc/item/4cd7q9mn).
 • a Hana Vymazalová, “The Clothing Rite in the Royal Temples of Abusir”, in P. Maříková–Vlčková – J. Mynářová – M. Tomášek (eds.), My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and Middle Ages, Praha 2009, 64-73.

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 15.12.2015

Úvod > Ústav > Pracovníci > Filip Coppens, Ph.D.