Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.

  veronika.dulikova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 611
  Academia

Veronika Dulíková vystudovala historii – muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě a egyptologii – dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době je studentkou doktorského studia egyptologie tamtéž. Věnuje se dějinám, archeologii, společnosti a administrativě Staré říše. Od roku 2010 se účastní archeologických expedic v Egyptě. Podílí na vytváření databáze hodnostářů z oblasti memfidských pohřebišť. Je redaktorkou Pražských egyptologických studií (PES).

Vzdělání

2008 – dosud: doktorské studium egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze (disertační práce: Vláda Niuserrea a její vliv na vývoj egyptského státu)
2003–2008: magisterské studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze (diplomová práce: Instituce vezirátu ve Staré říši)
1998–2005: magisterské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (diplomová práce: Obraz měst Bzence a Vracova v urbáři z roku 1604. Na pozadí situace na bzeneckém panství)

Výběr z bibliografie

  • „Some notes on the title of ’Vizier‘ during the Old Kingdom, especially on the hieroglyphic phallus-sign in the vizier’s title“, in: M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds). Abusir and Saqqara in the year 2010. Proceedings of the conference held in Prague (May 31 – June 4, 2010), Prague 2011, 327–336.
  • „Instituce vezirátu. Několik poznámek k vezírům Staré říše“, Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 3/2011, 113–131.
  • „Ztracená a zapomenutá opavská kolekce egyptských nálezů. Příběh egyptiak z vykopávek proslulého Flinderse Petrieho“, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, 71–83.
  • Dulíková, V. – Odler, M. – Havelková, P., „Archeologický výzkum hrobky lékaře Neferherptaha“, Pražské egyptologické studie 8, 2011, 9–16.
  • Dulíková, V. – Jirásková, L., „Vývoj ve staroegyptských provinciích do konce Staré říše“, Pražské egyptologické studie 7, 2010, 56–64.
  • „Ikonografická výzdoba hrobek vysokých hodnostářů Staré říše – výjevy z každodenního života, či metaforické obrazy?“, Pražské egyptologické studie 6, 2009, 33–35.

Aktualizováno 27.2.2012

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.