Konference (od 2013)

ARAMAEAN BORDERS. DEFINING ARAMAEAN TERRITORIES IN THE 10TH-8TH CENTURIES BCE
Praha, 22.–23. dubna 2016

Ve dnech 22.–23. dubna 2016 se v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“ uskuteční mezinárodní konference věnovaná problematice hranic aramejského světa. Místem konání je Evangelická teologická fakulta (Černá 9, Praha 1).

ABUSIR AND SAQQARA 2015
Praha, 22. – 26. červen 2015

V červnu 2015 bude Český egyptologický ústav FF UK organizovat již čtvrtý ročník konference o Abúsíru a Sakkáře. Konference má za cíl obsáhnout všechny důležité oblasti egyptologie ve vztahu k historii, archeologii, přířodnímu prostředí, filologii, dějinám umění, náboženství a jiným aspektům výzkumu pyramidových polí a pohřebišť při Abúsíru, Sakkáře a sousedících oblastech.

THE CROSSROADS II, OR THERE AND BACK AGAIN
15.–18. září 2014

Druhá mezinárodní konference věnovaná vztahům Egypta, Egejdy, Levanty a Súdánu ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l. – „The Crossroads II, or There and Back Again“ – se uskuteční na Filozofické fakultě UK v Praze ve dnech 15.–18. září 2014. Přednášky se budou konat v místnosti č. 104, v prvním patře fakultní budovy na Náměstí J. Palacha 2, Praha 1.

PROFANE LANDSCAPES, SACRED SPACES
Praha, 26. – 27. června 2014

Ve dnech 26.-27. 6. 2014 se uskuteční konference s názvem PROFANE LANDSCAPES, SACRED SPACES věnovaná symbolickým a profánním aspektům krajiny a architektury ve starém Egyptě.

7. Tagung zur Königsideologie: ROYAL VERSUS DIVINE AUTHORITY. ACQUISITION, LEGITIMIZATION AND RENEWAL OF POWER

Sedmý Tagung zur Königsideologie se věnuje různým aspektům nabývání, legitimizace a znovunastolení/obnovení moci a úřadu v průběhu všech období staroegyptských dějin, se zaměřením na vztahy mezi duchovní oblastí a panovnictvím.

Kongres proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od středy 26. června do pátku 28. června 2013. Přednášky se budou konat v místnosti č. 104 v prvním patře fakultní budovy na Náměstí Jana Palacha 2.

UNDER THE AEGIS OF 1000 GODS… THE EGYPTIAN-HITTITE TREATY OR TREATIES AND THE HISTORICAL CONTEXT
Mezinárodní workshop

Mezinárodní workshop nazvaný “Under the Aegis of 1000 Gods” bude věnován rozličným aspektům vztahů mezi Egyptem a Chetitskou říší ve 14. a 13. stol. před n. l. Uskuteční se v pátek 19. dubna 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost 201).

Seznam přednášejících:

  • Violetta Cordani (Institut für Altorientalistik, Freie Universität Berlin, TOPOI)
  • Elena Devecchi (Assyriologie und Hethitologie, Ludwig-Maxmilians-Universität München)
  • Jana Mynářová (Český egyptologický ústav, FF UK v Praze)
  • Seraina Nett (Center for Canon and Identity Formation, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen)
  • Guido Pfeifer (Lehrstuhl für Antike Rechtsgeschichte,Europäische Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)
  • Aaron Tugendhaft (Assyriologie und Hethitologie, Ludwig-Maxmilians-Universität München)
Úvod > Věda a výzkum > Konference (od 2013)