Česká egyptologie na Světovém archeologickém kongresu v Praze

Ve dnech 3. až 8. července 2022 se v Praze koná devátý World Archaeological Congress. Čestným prezidentem kongresu je Prof. Miroslav Bárta, který program otevře proslovem na téma Global archaeology, the study of civilizations and the modern world.

V pondělí 4. července 2022 spoluorganizuje sekci Crafting identities through ceramic practice. Global histories on the origins of pottery technology among foragers dr. Lenka Varadzinová z ČEgÚ FF UK.

Více informací

Prof. Miroslav Verner byl oceněn zlatou pamětní medailí Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za jeho mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Více informací

ČEgÚ FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Více informací