Objev hrobky Vahibre-meri-Neita v Abúsíru

Během terénních prací na jaře 2022 archeologický tým Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy objevil a zdokumentoval hrobku staroegyptského hodnostáře jménem Vahibre-meri-Neit.

Více informací

Mezinárodní sympozium odprezentuje české výzkumy v Egyptě (ICOM/CIPEG)

Český egyptologický ústav pořádá ve spolupráci s Mezinárodním výborem pro egyptská a súdánská archeologická muzea a sbírky (CIPEG) Mezinárodní rady muzeí (ICOM) půldenní sympozium v angličtině, jehož cílem je představit zahraničním kurátorům egyptologických sbírek výzkumy ČEgÚ v Egyptě a zejména jeho nedávné výsledky.

V pondělí 4. července 2022 spoluorganizuje sekci Crafting identities through ceramic practice. Global histories on the origins of pottery technology among foragers dr. Lenka Varadzinová z ČEgÚ FF UK.

Více informací

Prof. Miroslav Verner byl oceněn zlatou pamětní medailí Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za jeho mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Více informací