V Oxfordu vychází sborník z konference v Praze

V oxfordském vydavatelství Archaeopress vychází sborník z egyptologické konference Current Research in Egyptology, která se konala v červnu 2018 v Praze.

Více informací

Objev výjimečné hrobky a jména staroegyptské královny v jižní Sakkáře

Egyptské archeologické expedici pod vedením Dr. M. Megaheda, člena ČEgÚ FF UK, se podařilo objevit jedinečnou hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše.

Více informací

V soutěži monografií na Univerzitě Karlově uspěli autoři z ČEgÚ

V soutěži vysoce kvalitních monografií na UK 2019 (t.j. vydaných v roce 2017) se umístilo dvacet šest publikací z FF UK, z toho tři z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Více informací