Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi

V pátek 11. listopadu 2022 se na Univerzitě Karlově v prostorách Karolina návštěvníkům otevře výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi, kterou připravil tým Českého egyptologického ústavu FF UK.

Více informací

Objev hrobky Vahibre-meri-Neita v Abúsíru

Během terénních prací na jaře 2022 archeologický tým Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy objevil a zdokumentoval hrobku staroegyptského hodnostáře jménem Vahibre-meri-Neit.

Více informací

Prof. Miroslav Verner byl oceněn zlatou pamětní medailí Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za jeho mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Více informací