Prof. Miroslav Verner byl oceněn zlatou pamětní medailí Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za jeho mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Více informací

Výstava Cesta české egyptologie v Paříži

V úterý 7. září byla v Paříži slavnostně zahájena fotografická výstava Le parcours de l‘Egyptologie tchèque – Cesta české egyptologie, která na deseti panelech představuje mezioborový výzkum české (a československé) egyptologie v rámci společenských i přírodních věd.

Více informací

ČEgÚ FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Více informací