Expedice UNIS do Západní pouště

V listopadu tohoto roku proběhla v pořadí již třetí expedice Českého egyptologického ústavu do egyptské Západní pouště. Expedice pracuje v doposud málo probádané oblasti zanikající oázy El Hajez, asi 50 km jižně od Bahréje. Mezi její hlavní výsledky letos patří objevení osídlení z doby stavitelů pyramid – doposud se předpokládalo, že historie této oblasti začíná asi o 1500 let později.

Vedle toho byla na lokalitě Bír Šovíš objevena i rozsáhlá sídlištní aglomerace o rozloze přibližně 20 ha datovaná do 4. a 5. stol. po Kr. Nelze přitom vyloučit ani možnost, že se jednalo o raně křesťanské osídlení. Definitivní potvrzení této hypotézy ale chybí. V průběhu sondážních prací byly objeveny domy a dílny dochované do výše jednoho – dvou pater, v některých případech s dobře dochovaným inventářem a texty účetní povahy psanými řecky.
Na mnoha místech lokality jsou domy dochované včetně stropů. Od východu k osídlení přiléhá síť přibližně 10 km podzemních vodovodů (tzv. manavárů), které umožňovaly intenzivní zemědělství v oblasti, kde již ve starověku bylo minimum dešťových srážek. Osídlení zaniklo pravděpodobně velmi rychle, zřejmě v důsledku rychlého vysychání celé oblasti. Již nyní se zdá, že oblast může obsahovat významné archeologické a historické prameny z doby zániku Římské říše a pozvolných počátků raného středověku.

Expedice i letos testovala archeologický a historický potenciál celé oblasti, přičemž využívala nejmodernější geoinformatické metody včetně satelitního snímkování a nových antropologických metod. Expedice byla odborně zajištěna odborníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

UNISTuto expedici v letech 2003-2005 podporovala moravská firma UNIS. Během letošní sezóny byl o práci expedice připraven i film financovaný rovněž ze soukromých zdrojů.

 

  Miroslav Bárta

Úvod > Nástěnka > Expedice UNIS do Západní pouště