Oslavy 50. výročí založení Českého (Československého) egyptologického ústavu

V roce 2008 si připomeneme 50. výročí založení Českého (tehdy Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Založení Ústavu navazovalo na dlouhou a mezinárodně respektovanou tradici české egyptologie, spjatou zejména se jmény Františka Lexy, Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby. Bezprostředním podnětem k založení Ústavu se stal koncem padesátých let minulého století připravovaný projekt pod záštitou UNESCO na záchranu památek Núbie, které byly ohroženy v souvislosti se začínající stavbou Vysoké přehrady u Asuánu. Československá vláda tehdy rozhodla místo finančního příspěvku vyslat do Núbie vědeckou expedici, která by se podílela na záchraně ohrožených památek. Institucí, která organizovala a odborně garantovala činnost této expedice se stal Český egyptologický ústav, který od svého založení měl dvě pracoviště, jedno na Filozofické fakultě v Praze a druhé v Káhiře (od počátku osmdesátých let minulého století se toto pracoviště nachází v areálu českého velvyslanectví v Egyptě).

U příležitosti nadcházejícího padesátého výročí založení Českého egyptologického ústavu připravují jeho pracovníci spolu s vedením Filozofické fakulty UK některé akce, které by jak v Egyptě, tak i v České republice toto výročí důstojným způsobem připomněly. V Egyptě se připravuje uspořádání celkem čtyř výstav a mezinárodní vědecké konference pod záštitou Nejvyšší rady pro památky Egypta.

První z výstav připravovaných v Egyptě – Saving the Monuments of Nubia. The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia – bude uspořádána ve velmi prestižním a mezinárodní turistickou veřejností hojně navštěvovaném Muzeu Núbie v Asuánu. Připomene českou (československou) účast na výše zmíněné mezinárodní záchranné archeologické akci v Núbii. Během těchto prací v první polovině 60. let minulého století český egyptologický tým provedl rozsáhlý epigrafický a archeologický průzkum zhruba jedné třetiny nilského údolí v egyptské části Núbie. Podařilo se objevit a zdokumentovat více než dvě stě skalních nápisů, mnohdy velké historické ceny, z doby faraónského Egypta a více než dvě stě skalních kreseb, pocházejících z různých období egyptských dějin, od pravěku až do časně islámské doby. Vedle epigrafického a archeologického průzkumu provedl český egyptologický tým archeologické vykopávky na pohřebištích ballánské kultury ve Vádí Kitně a v Kalábše. Uskutečnily se i dvě speciální výzkumné akce, jednu z nich představovalo znovuobjevení v té době již ztraceného Jižního chrámu v Táfě (naposledy byl vidět ještě koncem 19. století a pak, po stavbě první Asuánské přehrady byl ztracen pod nánosy bahna) a druhou pak výzkum a dokumentace římské pevnosti v Kertási. Vědecké výsledky prací v Núbii byly z velké části již publikovány. Zahájení výstavy se předpokládá ve druhé polovině listopadu 2007. Výstavy by zde měla trvat jeden až dva roky.

Druhá výstava se uskuteční v Egyptském muzeu v Káhiře pod názvem Discovering Ancient Egypt. Fifty Years of the Egyptian–Czech Collaboration in Archaeology. Na této výstavě budou představeny vybrané archeologické památky, objevené během dosavadních českých archeologických vykopávek v Abusíru a uložené buď v expozici nebo v depozitáři Egyptského muzea. České vykopávky v Abusíru v současné době probíhají na třech místech této lokality a týkají se pyramidového pohřebiště králů a členů královské rodiny z doby V. dynastie, velkého pohřebiště s hrobkami velmožů z doby Staré říše v jižním Abusíru a pohřebiště z Pozdní doby s velkými šachtovými hrobovými komplexy. Se zahájením této výstavy se počítá na jaře 2008.

Třetí výstava, nazvaná Secrets of the Black Desert. Czech Archaeological Explorations in the oasis El Hayez se uskuteční v místním muzeu v Bawiti, administrativním centru oázy Baharíja. Český tým již několik let provádí výzkumy v malé archeologicky dosud opomíjené oáze, ležící uprostřed Černé pouště, součásti egyptské Západní pouště. Výzkum zde byl zahájen na základě výzvy egyptských úřadů, adresované zahraničním archeologickým institucím dlouhodobě působícím v Egyptě, s cílem pomoci při výzkumu a záchraně památek v odlehlých oblastech Egypta. Dosavadní výzkumy v El Hajezu vedly k překvapivým a historicky velmi významným objevům památek, především ze dvou období, pravěku a pozdně římské až časně křesťanské doby. Výstava v Bawiti má mít dlouhodobý ráz a s jejím otevřením se počítá rovněž na jaře 2008.

Čtvrtá výstava Českého egyptologického ústavu v Egyptě se uskuteční ve spolupráci s Americkou univerzitou v Káhiře. Půjde o fotografickou výstavu, která bude upravenou verzí výstavy Egypt – proměny, konané v listopadu 2006 v Praze. Na výstavě budou představeny fotografie významného amerického přírodovědce D. J. Osborna, který dlouhodobě žil v Praze, pořízené během jeho výzkumů v pouštních oblastech Egypta v šedesátých letech minulého století. Osbornovy fotografie doplňuje soubor fotografií Kamila Voděry, bývalého fotografa egyptologického ústavu, věnovaný konfrontacím tradičního a modernizujícího se Egypta. Výstava se uskuteční v galerii Sony v Káhiře v květnu 2008.

Hlavní připomínkou 50. výročí Českého egyptologického ústavu FF UK v České republice bude mezinárodní knižní veletrh v Praze na jaře 2008. Jedním z hlavních témat tohoto veletrhu bude Egypt a 50 let české egyptologie. Egyptologický ústav bude mít na veletrhu svůj vlastní stánek, na němž představí svou dosavadní vědeckou a vědecko-populární knižní produkci. Nebudou zde chybět ani nejnovější publikace, jejichž vydání je časováno k zahájení pražského mezinárodního knižního veletrhu.

Na knižní veletrh naváže akce v Pavilonu Anthropos (Moravské zemské muzeum) v Brně. Od září 2008 do března 2009 zde budou otevřeny dvě putovní fotografické výstavy: Egypt – tajemství pouště a pyramid a Egypt – proměny, které představí nejen padesát let práce českých egyptologů v Egyptě, ale také současné proměny země na Nilu.

Podrobnější informace k výše uvedeným výstavám i některým dalším připravovaným akcím budou průběžně aktualizovány na webové stránce Českého egyptologického ústavu FF UK.

Úvod > Nástěnka > Oslavy 50. výročí založení Českého (Československého) egyptologického ústavu