Výstava Théby. Město bohů a faraonů

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na podzim tohoto roku připravilo výstavu „Théby. Město bohů a faraonů“ věnující se kulturně-historickému vývoji jednoho z nejvýznamnějších politických a náboženských středisek starověkého světa – starověkým Thébám. Výstava potrvá do 24. února 2008.

Prostřednictvím výstavy si obě pořádající instituce připomínají osobnost československého egyptologa, Jaroslava Černého (1898–1970), který by se v roce 2008 dožil 110 let, tedy ideálního věku podle představ starých Egypťanů. Jméno Jaroslava Černého je s Thébami neodmyslitelně spojeno díky jeho dlouholeté spolupráci na francouzských výkopech v Dér el-Medíně, vesnici řemeslníků pracujících na stavbách královských hrobek v Údolí králů. Dér el-Medíně je v rámci výstavy věnována samostatná část, která představí předměty, které v roce 1937 prostřednictvím Jaroslava Černého Francouzský ústav orientální archeologie v Káhiře věnoval Národnímu muzeu, a dále předměty, které muzeum získalo z Černého soukromé sbírky.

Hlavní linie výstavy postupuje chronologicky a tak sleduje vývoj města a jeho bezprostředního okolí od počátku osídlení v průběhu pravěku do doby postupného doznívání faraonské civilizace v Římské době.

Výstava si klade za cíl představit nejvzácnější předměty z českých a slovenských sbírek, doplněné o řadu vzácných exponátů z německých muzeí. Vedle exponátů ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea tak návštěvníci budou mít možnost shlédnout předměty ze sbírek Kestnerova muzea v Hannoveru, Slovenského národního muzea – Archeologického muzea, Egyptského muzea Univerzity v Lipsku, Městského muzea v Moravské Třebové, státního zámku Kynžvart (Národní památkový ústav – ú.o.p Loket), Národní galerie v Praze a Muzea města Bratislavy.
Mezi nejvýznamnější exponáty výstavy bezesporu patří reliéfní blok s vyobrazením královny Nefertiti, považované za nejkrásnější ženu starověku, předměty pocházející z hrobek slavných faraonů – Amenhotepa III., Sethiho I. a Ramesse II. – v Údolí králů, rakev hodnostáře Kenamona nebo části reliéfní výzdoby chrámů faraonů Mentuhotepa II. a Thutmose III. v Západních Thébách.
Výstavu bylo možné uskutečnit jen díky významné finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

K výstavě vychází obsáhlý česko-anglický katalog (Mynářová, Jana – Pavel Onderka (eds.): Théby. Město bohů a faraonů / Thebes. City of Gods and Pharaohs, Národní muzeum: Praha, 2007), na jehož přípravě se podílela celá řada domácích i zahraničních specialistů.

Výstava Théby. Město bohů a faraonů je pořádána v rámci projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ (výzkumný záměr Ministerstva kultury č. MK 00002327202), jehož řešitelem je Národní muzeum, a projektu „Výzkum civilizace starého Egypta“ (výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 0021620826), jehož řešitelským pracovištěm je Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Úvod > Nástěnka > Výstava Théby. Město bohů a faraonů