Výstava Saving the Monuments of Nubia. The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia

U příležitosti padesátého výročí založení Českého egyptologického ústavu připravují jeho pracovníci spolu s vedením Filozofické fakulty UK některé akce, které by jak v Egyptě, tak i v České republice toto výročí důstojným způsobem připomněly. První ze čtyř výstav byla zahájena 27. listopadu 2007.

První z výstav připravovaných v Egyptě – Saving the Monuments of Nubia. The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia – se nachází ve velmi prestižním a mezinárodní turistickou veřejností hojně navštěvovaném Muzeu Núbie v Asuánu. Připomíná českou (československou) účast na výše zmíněné mezinárodní záchranné archeologické akci v Núbii. Během těchto prací v první polovině 60. let minulého století český egyptologický tým provedl rozsáhlý epigrafický a archeologický průzkum zhruba jedné třetiny nilského údolí v egyptské části Núbie. Podařilo se objevit a zdokumentovat více než dvě stě skalních nápisů, mnohdy velké historické ceny, z doby faraónského Egypta a více než pět tisíc skalních obrazů, pocházejících z různých období egyptských dějin, od pravěku až do časně islámské doby. Vedle epigrafického a archeologického průzkumu provedl český egyptologický tým archeologické vykopávky na pohřebištích ballánské kultury ve Vádí Kitně a v Kalábše. Uskutečnily se i dvě speciální výzkumné akce, jednu z nich představovalo znovuobjevení v té době již ztraceného Jižního chrámu v Táfě (naposledy byl vidět ještě koncem 19. století a pak, po stavbě první Asuánské přehrady byl ztracen pod nánosy bahna) a druhou pak výzkum a dokumentace římské pevnosti v Kertási. Vědecké výsledky prací v Núbii byly z velké části již publikovány. Výstava by zde měla trvat jeden až dva roky.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že na právě proběhnuvší Generální konferenci UNESCO byla Česká republika opětovně zvolena členem Výboru pro Núbijské muzeum v Asuánu.

Partnerem oslav 50. výročí české egyptologie je ČD Cargo, a.s.CD_Cargo_logo_nove

Úvod > Nástěnka > Výstava Saving the Monuments of Nubia. The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia