Objevování starého Egypta (Discovering ancient Egypt)

V Káhiře proběhne jednodenní syposium na oslavu padesátého výroči česko-egyptské spolupráce na poli archeologie. Spúolečně se symposiem bude v Egyptském muzeu v Káhiře otevřena výstava k 50. výročí založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu FF UK. Všechny vystavované předměty pocháezjí z českých vykopávek / české koncese v Abúsíru.

Symposium proběhne v pondělí 7. dubna 2008 od 9:00 do 14:15 hod.

  Program sympozia

Vernisáž výstavy proběhne 7. dubna 2008 a výstava bude pro veřejnost otevřena 8. 4. – 7. 5. 2008.

Partnerem oslav 50. výročí české egyptologie je ČD Cargo, a.s.

Úvod > Nástěnka > Objevování starého Egypta (Discovering ancient Egypt)