Udělení pamětní plakety Slovenské akademie věd Českému egyptologickému ústavu

V květnu t.r. udělila Slovenská akademie věd Českému egyptologickému ústavu, pracovišti FF UK v Praze, pamětní plaketu jako výraz uznání za dlouhodobou podporu rozvoji slovenského egyptologického bádání, soustředěného v Ústavu orientalistiky SAV.

Jménem ústavu převzal dne 20.6.2008 tuto plaketu ředitel ČEgÚ prof. Ladislav Bareš, který poděkoval vedení SAV za toto vzácné ocenění a vyjádřil zájem našeho pracoviště na dalším rozvoji spolupráce se slovenskými kolegy. Při této příležitosti přednesl rovněž přednášku shrnující padesát let existence ČEgÚ a výsledky dosažené při archeologických výzkumech v EAR. Akce, která proběhla v Malém kongresovém centru SAV v Bratislavě, se zúčastnil předseda SAV prof. Štefan Luby, další významní představitelé SAV a pracovníci Ústavu orientalistiky SAV; přítomní byli i zástupce slovenských sdělovacích prostředků.

Více na stránkách SAV  zde.

Úvod > Nástěnka > Udělení pamětní plakety Slovenské akademie věd Českému egyptologickému ústavu