SAHARA – příběh Velké pouště

Do 31. srpna 2008 mají zájemci poslední možnost shlédnout v Moravském zemském muzeu v Brně, Pavilónu Anthropos, výstavu „Sahara – příběh Velké pouště“.

Uvedená mezinárodní výstava mapuje bohatou přírodní a kulturní mozaiku největší pouště světa; její přírodní a kulturní dědictví na výstavě představuje více jak 600 exponátů, mj. minerály, zkameněliny, archeologické nálezy, skalní umění, rozmanitý etnografický materiál včetně šperků, krojů apod., a nechybí ani instalace velkého tuarežského stanu s originální výbavou.
K výstavě vyšla doprovodná publikace „Sahara – příběh Velké pouště“, na jejíž přípravě se – stejně jako na přípravě výstavy – podílela Lenka Suková z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Název výstavy: SAHARA – příběh Velké pouště
Pořádající instituce: Moravské zemské muzeum v Brně
Spolupracující instituce: Národní muzeum v Praze, Muzeum Narodowe w Szczecinie
Místo konání: Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
Doba konání: 17. října 2007 – 31. srpna 2008

Úvod > Nástěnka > SAHARA – příběh Velké pouště