Egypt ve dvou staletích – výstava v Brně

Výstava historických fotografií v Galerii Žlutý kopec má vernisáž 4. 9. 2008, potrvá jeden měsíc v Galerii Žlutý kopec, a další měsíc bude vystaven výběr z exponátů v chodbě ředitelství Masarykova onkologického ústavu

Návštěvy československých presidentů, založení Československého egyptologického ústavu a české egyptologické expedice

Egyptologie se v českých zemích rozvíjela od počátku 20. století, kdy ji začal přednášet a svými články a publikacemi propagovat prof. František Lexa (1876 –1960). Zájem o Egypt nebyl však jen vědecký, ale také ekonomický a politický. Kromě toho byl Egypt již tehdy populární turistickou destinací.

V době první Republiky československé vykonal president T. G. Masaryk v roce 1927 cestu po Evropě a Blízkém východě, jež zahrnovala Švýcarsko, Francii, Egypt, Palestinu a Řecko. Jednalo se pouze o neoficiální návštěvu, respektive o delší dovolenou.

Za zcela jiných podmínek zavedl do Egypta podpis spojenecké smlouvy se Sovětským svazem na konci roku 1943 čsl. presidenta Edvarda Beneše – cesta do Moskvy byla možná jen přes Afriku a Blízký východ. Beneš s doprovodem strávil v Egyptě necelé 2 dny – 23. a 24. listopad 1943.

Po druhé světové válce stále žil intenzívní český, resp. československý zájem o tuto zemi. Československý egyptologický ústav v Praze byl zřízen dne 1. října 1958 na základě usnesení vlády ČSR a jeho ředitelem byl zvolen prof. František Lexa. Československý egyptologický ústav v Káhiře vznikl dne 20. května 1959.

Egypt ve dvou staletíchHlavním úkolem ústavu byl již od jeho založení systematický výzkum abúsírského pohřebiště, který započal průzkumem Ptahšepsesovy mastaby a měl umožnit získání materiálů k systematickému studiu hospodářských a sociálních poměrů ve starověkém Egyptě a záchranné archeologické a epigrafické práce v Núbii v oblastech, které byly později zaplaveny vodou asuánské přehrady.

Na naší výstavě se seznámíte s unikátními fotografiemi z návštěv obou presidentů, a také se záběry z prvních expedic československého (dnes Českého) egyptologického ústavu.

Úvod > Nástěnka > Egypt ve dvou staletích – výstava v Brně