Káhira – skrytý půvab islámské architektury

  • Fotografie: Jan Brodský
  • Karolinum, Ovocný trh, Praha 1
  • 22. prosince 2009 – 14. února 2010
  • otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Výstava je pořádána u příležitosti 50. výročí otevření káhirského pracoviště Českého egyptologického ústavu FF UK.

Pořadatelé:
Český egyptologický ústav FF UK, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Partneři:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Národní galerie v Praze

Kurátor: Hana Benešovská
Texty: Hana Benešovská, Hana Nováková, Štěpán Macháček
Překlad: Sabina Pope

V přízemí jižního křídla historické budovy Karolina, v původním loubí s křížovými klenbami, pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy výstavu Káhira – skrytý půvab islámské architektury. Velkoformátové černobílé fotografie ukazují architektonické bohatství Káhiry, jež často zůstává běžnému návštěvníkovi egyptské metropole skryto. Káhiru lze považovat za studnici pokladů islámské architektury, jejíž jednotlivé slohy se vyvíjely od příchodu arabských muslimských vojsk do Egypta roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Stará Káhira, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla, na rozdíl od jiných islámských metropolí, nikdy zničena vpádem vojsk, proto se tu dochovaly stavby i z nejstarších období arabského osídlení.

Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období. Charakter výstavy dotváří působivý prostor chodby Karolina, který jednoduchá instalace fotografií nechává plně vyniknout v roli exponátu, vytvářejícího místo pro dialog mezi středověkou architekturou dvou kultur.

Černobílé ladění výstavy oživuje barevná, bohatě fotografiemi vybavená publikace Káhira – architektura a umění islámského velkoměsta autorů Štěpána Macháčka, Hany Novákové, Hany Benešovské a fotografa Jana Brodského. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy nabízejí zájemcům hlubší poznání tématu. Početný soubor fotografií, jenž vznikal v říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci Káhiry nezavítají, přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek.

(text: Hana Benešovská, fotografie: Jan Brodský)

produkce, kontakt:
Mgr. Hana Benešovská
Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Celetná 20, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 221 619 613, +420 607 720 804
e-mail:  hana.benesovska@ff.cuni.cz

  Hana Benešovská

Úvod > Nástěnka > Káhira – skrytý půvab islámské architektury