Pozvánka na výstavu Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase

Sabaloka je název kruhovitého sopečného pohoří v severním Súdánu, které leží přibližně 80 km severně od hlavního města Chartúmu, vystavěného na soutoku Modrého a Bílého Nilu. Pohoří je v délce patnácti kilometrů proraženo tokem Nilu. Ten zde vytváří překrásné, hluboké údolí, které by se snad dalo přirovnat k údolí Vltavy na sever od Prahy, či k údolí Berounky v Českém krasu. V místech, kde Nil opouští pohoří Sabaloky, vznikly během tisíciletí rozsáhlé peřeje, tzv. Šestý nilský katarakt, nejmenší a nejjižnější z nilských kataraktů. V minulých třech letech se pohoří Sabaloka stalo centrem zájmu českých badatelů – skupiny geoarcheologů z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., a egyptologů z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze. Jejich cílem bylo hlubší poznání vývoje přírodního prostředí v okolí Nilu, zejména klimatických změn v holocénu (posledních 12 000 let).

Je nesmírně důležité pochopit význam a vliv těchto změn na krajinu a lidskou společnost, která v ní žila a žije dosud. Během jednotlivých expedic byly detailně mapovány krajinné prvky a archeologické lokality v oblasti celého pohoří. Zvláštní pozornost byla zaměřena na výzkum usazenin současné povodňové zóny Nilu.

Na výstavě věnované tomuto výzkumu budete mít možnost shlédnout různé podoby Sabaloky a Šestého nilského kataraktu v prostoru a čase. Mnohé, co přímo na Sabaloce nenajdeme, má svoji obdobu na venkově celého severního Súdánu. Fotografie ukáží krajinné typy na Sabaloce (nilská krajina, vrcholová plošina, okraje pohoří, ostrov Rauwiján), povodňovou historii Nilu, skalní umění. Další snímky vypovídají o době, kdy bylo nilské údolí doslova zelenou džunglí, o časech, které se vztahují k prvnímu Kermskému království (2500–1500 př. n. l.) a o vlivu staroegyptské říše. Další tematický okruh se věnuje křesťanskému a islámskému období, které je na Sabaloce nejzřetelněji otisknuto dodnes. Současně budete mít možnost prohlédnout si fotografie nynější tváře Sabaloky a kontrastů mezi poklidnou vesnickou atmosférou a živým velkoměstem.

Výstava je pořádána Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i. a Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze. Uskuteční se od 30. 8. do 16. 9. 2011 v prostorách Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Vernisáž se koná 30. 8. v 17:00 hodin, úvodní slovo pronese RNDr. Václav Cílek, CSc., ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

  Pozvánka na výstavu

  Tisková zpráva

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na výstavu Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase