Výstava 100 let egyptologie v Praze

Činnost akademické obce pražské německé univerzity stále zůstává spíše opomíjenou etapou ve vývoji zdejšího univerzitního vzdělávání.

Nyní se nabízí příležitost připomenout, že Nathaniel Reich – tento „badatel-poutník“ po evropských (a posléze i amerických) univerzitách – byl v roce 1913 prvním, kdo v Praze začal soustavněji vést přednášky z egyptologie. Po vzniku ČSR se tento obor díky práci Františka Lexy a jeho žáků začal rozvíjet i na české univerzitě. Navzdory celkové atmosféře (viz např. boj o insignie Univerzity Karlovy) oba pražské egyptologické kroužky – český i německý – poměrně úzce spolupracovaly a mezi jejich členy existovaly vřelé kolegiální vztahy. Události 2. světové války tuto spolupráci ukončily.

Výstavu připravil: Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (autoři Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc., Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc., Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.)

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 16. září 2013 v 16 hodin, v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Pozvánka na vernisáž zde.

Úvod > Nástěnka > Výstava 100 let egyptologie v Praze