Objev nové unikátní hrobky v Abúsíru

V průběhu září tohoto roku Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil podzimní archeologickou expedici na pyramidovém poli v Abúsíru poblíž Káhiry. V té době to byla jediná archeologická expedice pracující v Egyptě.

Práce započaly v oblasti světových objevů z loňského roku – ve skalních hrobkách patřících vysokému hodnostáři a knězi Neferovi a princezně Šeretnebty z poloviny 5. dynastie (cca 2400 př. Kr.) – nálezy unikátních soch a dalších památek nesmírné vědecké hodnoty a uměleckého významu obletěly ke konci loňského roku celý svět. V jejich bezprostředním okolí byla nyní objevena další unikátní hrobka patřící tentokrát knězi a vrchnímu lékaři Horního a Dolního Egypta, Šepseskafanchovi. Jeho kamenná hrobka měří 21 x 14 m a i dnes, po 4500 letech, které uplynuly od jejího vzniku, sahá do výše přes 4 m.

Ve východní části hrobky je zakomponována chodbová kaple, na jejímž konci stojí monumentální kamenná stéla se jménem a tituly Šepseskafancha. Ty dokumentují jeho kariéru kněze slunečního boha Rea ve slunečních chrámech několika panovníků 5. dynastie, přes kněze beraního boha Chnůma, kněze Obou Domů Života až po kněze kouzel.

Ředitel Českého egyptologického ústavu a vedoucí projektu v Abúsíru k těmto objevům řekl: “Historická důležitost posledních objevů našeho týmu spočívá zejména v tom, že Šepseskafanch patřil k nejvyšším lékařům známým ze starého Egypta doby stavitelů pyramid Staré říše. De facto je unikátní historickou osobností, které nemá paralelu. Byl osobním lékařem panovníka a vědec s přístupem k nejtajnějším znalostem své doby. Vzhledem k tomu, že v tomto komplexu byly v předcházejících sezónách objeveny již dvě hrobky lékařů, je stejně tak důležité, že se jedná o zcela unikátní pohřebiště lékařů, kteří ve své době patřily k velmi významným rodinám u faraonova dvora.“

V těchto dnech expedice, která je největší českou vědeckou expedicí pracující v zahraničí, pokračuje ve své práci a další objevy nelze vyloučit.

Úvod > Nástěnka > Objev nové unikátní hrobky v Abúsíru