Pozvánka na výstavu „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na novou výstavu. Ve dnech 13. 10. – 11. 11. se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy (Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1) bude konat výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“. Výstava připomíná padesáté výročí ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii. Vstup na výstavu je volný.

V letošním roce uběhlo padesát let od ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii, území rozkládající se mezi 1. a 4. nilským kataraktem, zahrnující oblast dvou moderních států, jižního Egypta a severního Súdánu. Rozhodnutí egyptské vlády vystavět 500 km dlouhou Vysokou přehradu u Asuánu podnítilo zorganizování mezinárodní záchranné archeologické akce pod záštitou UNESCO v Núbii (1960–1980). Do záchranné akce se zapojily desítky států, včetně Československa, které se aktivně účastnilo v letech 1960–1965. Během této doby vyslalo šest expedic, jež významnou měrou přispěly k mapování, výzkumu a záchraně núbijských památek na území, které v současnosti leží na dně asuánské přehrady.

PLAKAT-AA-mailNa prahu 21. století se čeští vědci na území starověké Núbie a do oblasti jižně od ní opět vrátili. V Súdánu provádějí interdisciplinární výzkumy archeologové dvou českých institucí na třech různých lokalitách: Český egyptologický ústav FF UK (na Sabaloce a v Usli) a Národní muzeum (ve Wad Ben Naga).

Český egyptologický ústav si výstavu připomenul čtrnáctým číslem Pražských egyptologických studií.

Další příležitostí připomenout si výročí je výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“, která se zaměřuje na výsledky expedic v šedesátých letech 20. století a rovněž na nové výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK a Národního muzea v Súdánu.

Komentované prohlídky výstavy se konají 17. 10. 2015, v rámci programu Mezinárodního dne archeologie.

Na Youtube kanálu ČEgÚ se nachází  sestřih záběrů z Núbie ze šedesátých let a záznam přednáškového večera  Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu.

  Plakát výstavy

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na výstavu „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“