Vyšlo první anglické číslo Prague Egyptological Studies (XV/2015)

Vážení čtenáři, přávě vychází nové číslo Pražských egyptologických studií (XV/2015).

Druhé letošní vydání je opět rozděleno do dvou částí. Zprávy z výzkumů vás zavedou na abúsírské pohřebiště a představí nejnovější objevy z doby 3. tisíciletí př. n. l. Zaměřují se na loni objevenou hrobku královny Chentkaus III., mastabu lékaře Šepseskafancha a hrobový komplex princezny Šeretnebtej.
Druhá část je věnována studiím z oblasti dějin a archeologie doby Staré říše. Jednotliví autoři se zamýšlejí nad vztahem kamenných modelů nádobek k jejich velkým vzorům, interpretují jeden z neobvyklých pohřbů odkrytých v jižním Abúsíru, zkoumají vápencové kanopy z trochu jiného úhlu pohledu a uvádějí do problematiky tří královen jménem Chentkaus a jejich rodinných vztahů.

Číslo XV/2015 je prvním výtiskem v anglickém jazyce, který uvádí novou verzi časopisu, určenou nejen pro českou, ale i zahraniční veřejnost. Od roku 2015 dále bude každé sudé číslo Pražských egyptologických studií publikováno v jazyce českém a slovenském, každé liché v jazyce anglickém.

Časopis je možné zakoupit v  e-shopu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, rovněž jako  elektronický časopis.

  Miroslav Bárta

  Lucie Jirásková

Úvod > Nástěnka > Vyšlo první anglické číslo Prague Egyptological Studies (XV/2015)