V ČSÚ se konala přednáška o Egyptě

Českém statistickém úřadě se 9. 5. 2016 konala přednáška o českých expedicích do Egypta. Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., představil objevy Českého egyptologického ústavu v pohořích Gilf Kebír a Gebel Uwejnát. Na seminář navázala vernisáž výstavy fotografií MgA. Ing. Martina Frouze, Ph.D.

Výprava do oblasti na hranicích Egypta, Súdánu a Libye se uskutečnila v listopadu 2011. Přinesla nové poznatky o životě lovců, sběračů a chovatelů dobytka na území dnešní Sahary v 7. tisíciletí př. Kr., kteří zanechali stopy své existence v podobě skalních maleb např. v Jeskyni plavců nebo v Jeskyni šelem. „Šlo o pastevce, lovce a sběrače. Díky jejich malbám v těchto jeskyních víme, že část intelektuálního dědictví starých Egypťanů byla utvořena právě tady. Jde o svědectví stará devět tisíc let,“ vysvětluje Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Expedici fotograficky zaznamenal Martin Frouz, který s českými egyptology spolupracuje od roku 2003. V ČSÚ můžete zhlédnout 19 snímků, které zachycují např. Bílou bohyni podpíranou mužským božstvem nebo otisky lidských rukou v Jeskyni šelem.

Úvod > Nástěnka > V ČSÚ se konala přednáška o Egyptě