Výběrové řízení na fotografa na ČEgÚ

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Český egyptologický ústav
Název pracovní pozice: fotograf
Označení pracoviště a pracovního místa: Český egyptologický ústav FF UK, vědecký a terénní dokumentátor
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • ukončené vzdělání v oblasti fotodokumentace a vědecké dokumentace
 • praxe z terénních výzkumů
 • aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina)
 • práce s grafickými programy.

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2017
Termín přihlášky: 28. února 2017

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o ukončeném vzdělání
 • ukázky prací (fotodokumentace archeologického objektu, fotodokumentace nálezů) – doklady mohou být zaslány v anglickém jazyce. 

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře na této adrese. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.
Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení na fotografa na ČEgÚ