Ohlédnutí za mezinárodním workshopem o patronátu ve starověku

Ve dnech 4. a 5. září proběhl na půdě Filozofické fakulty UK mezinárodní workshop na téma vztahů mezi patrony a klienty. Ačkoli většina účastníků pocházela z egyptologického prostředí, přednášky na témata týkající se starověkého Předního východu (Lena Fijalkowská, Jana Mynářová), starověkého Říma (Bertand Augier), pozdní antiky (Fabrizio Oppedisano) či Keltů (Marco Martin), představovaly důležité rozšíření obzorů egyptologických badatelů. Široká škála témat zazněla také z úst egyptologických účastníků workshopu. Po úvodní přednášce prof. Miroslava Bárty, která nás obecně uvedla do problematiky, jsme měli možnost vyslechnout si příspěvky na témata od organizace řemeslné výroby různých typů výrobků (Gersande Eschenbrenner-Diemer, Gianluca Miniaci, Martin Odler) po zásadní otázku na jaké bázi byla organizována mužstva podílející se na výstavbě pyramid (Mark Lehner). Zabývali jsme se jak otázkami patronátních vztahů mezi elitami (Dana Bělohoubková, Julia Hamilton), tak různým otázkám týkajícím se patronátu královského (Nenad Marković, Uroš Matić, Massimiliano Nuzzolo).

 

Úvod > Nástěnka > Ohlédnutí za mezinárodním workshopem o patronátu ve starověku