Vycházejí Pražské egyptologické studie XVIII!

Vážení čtenáři,

v letošním roce si připomínáme 100 let od narození profesora Zbyňka Žáby (1917–1971), jednoho ze zakladatelů Českého (tehdy Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ke zmíněnému výročí bylo připraveno předkládané číslo Pražských egyptologických studií, které je rozděleno do dvou hlavních tematických celků. První část je věnována Žábovu životu a dílu, zatímco do druhé byly zařazeny příspěvky, které přímo či nepřímo vycházejí ze Žábových prací. Jelikož se jedná o vzpomínkové číslo, objevují se zde články jak recenzované, tak i texty, které recenzním řízením z pochopitelných důvodů neprošly a od ostatních je lze odlišit mimo jiné i tím, že u nich chybí klíčová slova a abstrakt.

První oddíl tohoto vydání se tedy zaměřuje na osobu profesora Žáby a jeho odborný odkaz. Příspěvky shrnují jeho život, bibliografii, kontakty s egyptskou bohemistikou nebo práci na staroegyptské krásné literatuře. Žába projevoval také zájem o egyptské starožitnosti a kolegové z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur připravili zajímavou studii o Žábových kontaktech s muzeem. Tuto část uzavírají dvě krátké vzpomínky od profesorů Jaroslava Oliveria a Pavla Červíčka.

Články zahrnuté do druhého tematického okruhu navazují na Žábovy práce, a to zejména ty, které se týkají mastaby vezíra Ptahšepsese z doby 5. dynastie (24. století př. n. l.), kde Žába po dlouhou dobu vedl archeologické výzkumy. Volněji s ní souvisí studie, jež se soustředí na události z 1. tisíciletí př. n. l. v Údolí králů v oblasti dnešního Luxoru v Horním Egyptě.

Tuto část uzavírá vzpomínka na nedávno zesnulého profesora Evžena Strouhala (1931–2016), který po dlouhou dobu spolupracoval s Českým egyptologickým ústavem i se samotným Žábou.

Se jménem Zbyňka Žáby je také neodmyslitelně spjata československá účast na záchranné akci UNESCO v Núbii. Jeho podíl na tomto projektu však v předkládaném vydání Pražských egyptologických studií není příliš reflektován, neboť núbijské akci bylo věnováno XIV. číslo našeho časopisu, které vyšlo v roce 2015.

K tomuto vydání zcela výjimečně přikládáme brožurku s textem žáka Základní školy v Šeberově Vojtěcha Melzera, zabývající se Ptahšepsesovou mastabou. Každý žák navštěvující 5. ročník této školy vypracovává závěrečnou „diplomovou“ práci na téma, které si sám zvolí. Jak je zřejmé, práce, kterou začal profesor Žába, je stále rozvíjena a oslovuje i mladou generaci.

Profesor Zbyněk Žába stál v čele Československého egyptologického ústavu až do své smrti. Toto číslo je důkazem jeho odborného významu a odkazu, na něž navazuje dnes již pátá generace českých egyptologů. Stále také pokračují archeologické práce v Abúsíru, na nichž se Zbyněk Žába podílel od samého počátku. Lze jej tedy považovat za jednoho ze zakladatelů současné moderní české egyptologie.

 

Časopis lze zakoupit v knihkupectví Karolinum a v e-shopu FF UK.

 

Marie Peterková Hlouchová

 

 

Úvod > Nástěnka > Vycházejí Pražské egyptologické studie XVIII!