Cena Josefa Hlávky pro studenta ČEgÚ

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky byla v roce 2017 udělena krome jiných laureátů i Jiřímu Honzlovi, absolventu oborů Egyptologie a Dějiny antické civilizace na Filozofické fakultě UK. Mgr. Jiří Honzl se kromě badatelských a studijních aktivit v Praze podílí také na některých terénních archeologických pracích Českého egyptologického ústavu v Egyptě a Náprstkova muzea v Súdánu. Diplomovou práci na téma Latinské nápisy z Egypta mimo Alexandrii obhájil 8. září 2016. Předávání této prestižní ceny proběhne 16. listopadu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Úvod > Nástěnka > Cena Josefa Hlávky pro studenta ČEgÚ