Vyšlo nové číslo časopisu Prague Egyptological Studies (XIX/2017)

Právě vyšlo nové anglické číslo časopisu Prague Egyptological Studies (XIX/2017). Naleznete v něm zprávy o výzkumech v Abúsíru, ale kromě toho také shrnutí prací, které proběhly v pyramidovém komplexu panovníka 5. dynastie Džedkarea v jižní Sakkáře. Články se věnují kupříkladu zvláštním vrtaným vápencovým fragmentům z memfidské nekropole, dále domácnosti vezíra Ptahšepsese, slunečnímu chrámu v Abú Ghurábu a také sakkárské hrobce hodnostáře Rašepsese. V roce 2017 jsme si připomínali 100. Výročí narození prof. Zbyňka Žáby. Vzpomínka na něj byla zahrnuta i do anglického čísla PESa. Byly rovněž uveřejněny dvě vzpomínky na nedávno zesnulého egyptského egyptologa Ahmada El-Sawiho.

Pražské egyptologické studie (Prague Egyptological Studies) vychází dvakrát ročně, přičemž jedno číslo připravujeme v českém jazyce, druhé v anglickém. Anglické vydání je zaměřeno na dobu 3. tisíciletí př. n. l. v Egyptě a Súdánu a je určeno zejména zahraničním odborným kruhům.

Časopis je možné zakoupit v e-shopu FF UK, v papírové nebo elektronické verzi. Všechny články čísla jsou také dostupné v režimu open access na stránce časopisu.

 

Obsah čísla

Úvod > Nástěnka > Vyšlo nové číslo časopisu Prague Egyptological Studies (XIX/2017)