Pozvánka na přednáškový blok Archaeology of the Ancient Near East I

Český egyptologický ústav FF UK ve spolupráci s Ústavem srovnávací jazykovědy FF UK a za podpory grantového projektu GA ČR P401/12/G168 si Vás dovoluje pozvat na přednáškový cyklus Archaeology of the Ancient Near East I, který ve dnech 17.-27. dubna 2018 přednese Assoc. Prof. Clemens Reichel (University of Toronto – Royal Ontario Museum).

 

Cílem tohoto přednáškového cyklu je poskytnout obecný úvod do archeologie starověkého Předního východu. Kurz bude organizován chronologicky kolem šířeji koncipovaných témat, jakými jsou např. původ zemědělství, vznik urbanismu či vzestup státních celků. V jeho průběhu bude možné sledovat jejich historický vývoj v jednotlivých částech starověkého Předního východu, zejména v Mezopotámii a Syropalestině a to od počátků až do konce doby bronzové.

 

Výuka proběhne blokově v následujících termínech v Celetné 20 a to buď v místnosti C139 (vždy v úterý, vedle Modré posluchárny) nebo C426 (ve čtvrtek a pátek):

 

17.4. 9:10-10:45         First villages: Epipaleolithic and Neolithic Cultures of Northern Mesopotamia (9,000–5,000 BC)

17.4. 10:50-12:25        Early complexity in the south: The Ubaid Culture as a transregional phenomenon (6,500–4,000 BC)

19.4. 9:10-10:45          The Rise of the City: The Uruk Period (4,000–3,000 BC)

20.4. 9:10-10:45          States in Conflict: The Early Dynastic Period (3,000–2,300 BC)

24.4. 9:10-10:45          Mighty Kings and Conquerors: Akkade, the First World Empire (2,300–2,150 BC)

24.4. 10:50-12:25        A Sumerian Revival: Lagash II and Ur III (2,150–2,000 BC)

26.4. 9:10-10:45          Amorite Kingdoms and City States: Isin / Larsa, Eshnunna, Assur and Kanesh/Kültepe, Mari and Babylon (2,000–1,600 BC)

27.4. 9:10-10:45          Mesopotamia during the Late Bronze Age: Mittani, Middle Assyrian Empire, Kassites (1,600–1,200 BC)

 

Clemens Reichel je Associate Professor mezopotámské archeologie v Department of Near and Middle Eastern Civilizations (University of Toronto) a zároveň Associate Curator sbírek starověkého Předního východu v Royal Ontario Museum. K jeho odborným zájmům patří především problematika komplexních společností, vznik státu, evoluce urbanismu, byrokracie, dějiny společnosti a umění a dějiny konfliktů a vojenství. Jako archeolog působil na lokalitách v Turecku, Sýrii, Jordánsku a Egyptě. Od roku 1999 byl ředitelem Diyala Project, jehož cílem bylo zpřístupnit rozsáhlou sbírku předmětů z archeologických výzkumů Oriental Institute (University of Chicago) v povodí Dijály ve 30. letech 20. století. Od roku 2004 vedl Hamoukar Expedition, společnou misi Oriental Institute University of Chicago a syrské Památkové správy.

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na přednáškový blok Archaeology of the Ancient Near East I