Migrace duchů

Rádi čtenáře odkazujeme na článek Jiřího Janáka uveřejněný v časopise Vesmír 97, (2018/6), ve kterém se jeho autor zabývá nejen problematikou nábožeského významu ibisa skalního a otázkou jeho výskytu ve starém Egyptě, ale také popisuje některésoučasné projekty, které se snaží tento dnes již kriticky ohrožený druh zachránit před vymizením z našeho  světa. Propojení egyptolgického výzkumu s orinitologií a odhalení příčin zmizení ibisů skalních z Egypta ve starověku by totiž mohlo pomoci v záchraně tohoto živočišného druhu pro budoucnost. Symbolicky by se tak navázalo na původní význam slova ach (zapisovaného hieroglyfickým znakem v podobě ibisa skalního), které odkazovalo ke vzkříšení a přemožení smrti.

Terénní výkum autora článku a jeho účast na projektu řízené migrace byly podpořeny projektem Univerzity Karlovy PROGRES Q11 a společností Jíša Rent-Car.

Úvod > Nástěnka > Migrace duchů