Cena Josefa Hlávky udělena studentce ČEgÚ FF UK

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky byla v roce 2018 udělena kromě jiných laureátů také Dorotee Wollnerové, absolventce magisterského oboru Egyptologie na Filozofické fakultě UK. Mgr. Wollnerová se kromě badatelských a studijních aktivit v Praze podílí také na některých terénních archeologických výzkumech Českého egyptologického ústavu v Egyptě. Diplomovou práci na téma Textilní produkce ve starém Egyptě se zaměřením na její doklady z Abúsíru (období 3. a 1. tisíciletí př. Kr.) obhájila 14. června 2017. Předávání této prestižní ceny proběhlo 16. listopadu na zámku v Lužanech u Přeštic.

V roce 2017 získal Cenu Josefa Hlávky také Jiří Honzl, student ČEgÚ FF UK.

Úvod > Nástěnka > Cena Josefa Hlávky udělena studentce ČEgÚ FF UK