Vyšla publikace Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie

5. prosince 2018 vychází nová a bohatě ilustrovaná publikace „Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie“. Obsahuje výběr 140 nejdůležitějších a nejzajímavějších nálezů za šedesát let působení Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu. Ústav si knihou připomíná nejenom 60. výročí založení ústavu, na příští rok připadá i sté výročí zahájení výuky egyptologie v češtině na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jak píše prof. Miroslav Bárta v úvodu knihy: „V tomto případě není naším cílem čistě vědecké dílo, mnohem spíše se snažíme zájemcům o starověký Egypt a Súdán ukázat cestu k jejich poznání, a to prostřednictvím českých objevů v severovýchodní Africe. Ty pocházejí z archeologických koncesí a projektů ústavu na území starověkého Egypta a Núbie.“

Autorem předmluvy je rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima: „v nesmírně složitých klimatických, sociálně-kulturních i politických podmínkách podávají naši kolegové již řadu desítek let zcela mimořádné vědecké výkony, jež jsou „výkladní skříní“ nejen Univerzity Karlovy, ale i celé České republiky. O mnohém ostatně vypovídá již skutečnost, že se v posledních letech jedná o největší českou vědeckou expedici působící mimo hranice našeho státu.“

 

Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (editoři) 2018Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Autoři textů: Katarína Arias, Ladislav Bareš, Miroslav Bárta, Dana Bělohoubková, Helena Březinová, Filip Coppens, Veronika Dulíková, Jiří Janák, Lucie Jirásková, Jaromír Krejčí, Renata Landgráfová, Mohamed Megahed, Jana Mynářová, Martin Odler, Marie Peterková Hlouchová, Květa Smoláriková, Břetislav Vachala, Lenka Varadzinová, Miroslav Verner, Hana Vymazalová a Dorotea Wollnerová.

Publikaci je možné objednat v e-shopu FF UK a také v knihkupectví Karolinum.

 

Úvod > Nástěnka > Vyšla publikace Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie