Tisková konference Ministra pro památky Egypta k objevu Chuyho hrobky v jižní Sakkáře

Ministr pro památky Egypta, Dr. Chaled el-Anany, včera, 13. dubna 2019, na tiskové konferenci v Sakkáře oznámil mezinárodní veřejnosti a světovým médiím objev výjimečné hrobky hodnostáře Chuyho, kterou odkryla archeologická expedice Dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu FF UK. Úvodního proslovu se ujal Dr. Mostafa Waziri, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta, po němž Dr. Megahed představil práci své expedice. Dr. Chaled el-Anany následně pozval hosty a novináře k prohlídce Chuyho hrobky. Kvůli stísněnému prostoru bylo třeba vstupovat jen po malých skupinkách.

Hrobka, která pochází z ca 24. století př. n. l., se nachází ve východní části královského pohřebiště obklopujícího pyramidový komplex krále 5. Dynastie Džedkarea. Nadzemní část hrobky obsahovala kapli se zbytky reliéfní výzdoby a velký obětní stůl se dvěma znaky šen, jež pro staré Egypťany symbolizovaly věčnou ochranu.

Podzemní prostory, jejichž plán napodobuje substruktury královských pyramid té doby, byly přístupné ze severní stěny hrobky a tvořila je sestupná chodba, předsíň, pohřební komora a malý sklad.

Chuyho hrobka je jednou z prvních, jež ve Staré říši nesou výzdobu v podzemních prostorách. Výzdoba předsíně v Chuyho substruktuře je překrásně dochovaná. Je provedena v nízkém reliéfu s polychromií, která zahrnuje celou škálu barev a odstínů. Hieroglyfické znaky i vyobrazení jsou vypracovány do nejmenších detailů včetně peří ptáků, rybích šupin či stříkanců krve u obětovaného dobytka. Chuy je zachycen u obětního stolu plném obětin, kterých si přál užívat i v zásvětí. Menší scény jej zachycují při plavbě na lodích. Jeho tituly a jméno jsou vypsány u každého jeho vyobrazení. Mezi jeho nejčastěji zmiňované tituly patří „jediný společník (krále)“, „představený pachtýřů Velkého domu (tj. paláce)“, „soudní úředník Velkého domu“, či „šlechtic“. Rovněž byl označen za “miláčka svého pána”.

Chuyho pohřební komoru těžce poničili zloději již ve starověku, takže se dochovaly jen malé části jeho těla a pohřební výbavy. Tělesné pozůstatky a kanopy k uložení orgánů jasně dokládají, že Chuyho tělo bylo mumifikováno, což bylo ve Staré říši privilegium dostupné nemnoha.

Poloha a velikost Chuyho hrobky spolu s kvalitou výzdoby, výjimečným obětním stolem, podobou podzemní části a doklady mumifikace silně, i když nepřímo, poukazují na úzkou vazbu na královskou rodinu, do jejíhož širšího okruhu mohl hodnostář Chuy patřit.

 

Úvod > Nástěnka > Tisková konference Ministra pro památky Egypta k objevu Chuyho hrobky v jižní Sakkáře