Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Generátory, fotoaparáty, klimatizační zařízení, ale i textilie, oděvy nebo třeba obuv. To jsou jen některé z celé řady výrobků a technologií, které budou moci výrobci nechat prověřit v Egyptě. Pokud produkty obstojí, získají prestižní osvědčení Prověřeno v poušti. Původní myšlenka testování vzešla právě od sponzorů českých egyptologických expedic. Byli jimi především výrobci obuvi a oblečení, například česká obuvnická firma Prabos.

Chceme vyrábět boty, na které se jejich uživatel může spolehnout. Otestování větším počtem uživatelů v tvrdých podmínkách je tak pro nás velice cenné. Spolupráci s Univerzitou Karlovou chápeme současně jako podporu české vědy, kterou považujeme za součást naší firemní filozofie, dodává Ing. Jaroslav Palát, předseda představenstva firmy Prabos.

Při bližším rozboru se navíc ukázalo, že produktů a technologií, na nichž jsou nejen komfort, ale mnohdy také zdraví, nebo dokonce i životy českých egyptologů v náročných podmínkách závislé, je mnohem víc.

„V oblasti, kde působí čeští archeologové v Egyptě, bývá i více než 45°C ve stínu. Na jaře jsou tam zase časté písečné bouře. Náročné podmínky bývají i v šachtách a pohřebních komorách, ve kterých pracujeme. Kromě stísněného prostoru v hloubce až 15–20 metrů pod zemí se potýkáme i se 100% vlhkostí vzduchu a absencí přirozené ventilace,“ říká dr. Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Právní ukotvení a standardizace procesu testování kvality produktů byla dalším logickým krokem. V říjnu loňského roku proto Univerzita Karlova za pomoci svého Centra pro přenos poznatků a technologií UK podala návrh na registraci ochranné známky Prověřeno v poušti k Úřadu průmyslového vlastnictví. 31. 7. 2019 byl pak proces završen zveřejněním ochranné známky ve Věstníku UPV-ČR 2019/31.

Známka rozhodně není marketingovou pozorností pro partnery a sponzory; její získání bude důsledně podmíněno dosažením jasně daných standardů. O udělení známky rozhodne vedoucí české archeologické koncese v Abúsíru a potvrdí ji vedení FF UK. Pro komunikaci s případnými zájemci o ochrannou známku i s veřejností bude sloužit web https://proverenovpousti.cz. Zde je také k dispozici kompletní seznam výrobků, které mohou být testovány.

Česká přítomnost v poušti lákala podniky k testování výrobků už od samého počátku prací našich vědců v Egyptě – nejprve se do testování zapojovaly firmy, které zásobovaly expedice do Núbie. Například v roce 1961 to bylo přes 20 podniků, mezi nimi třeba Vitana, Plzeňský pivovar či Národní podnik Pražské jatky, který nechal otestovat masové konzervy.

Jediné další české univerzitní pracoviště, které podobnou certifikaci nabízí, je Masarykova univerzita. Ta uděluje známku Testováno v Antarktidě – provozuje totiž v jižní polární oblasti vlastní výzkumnou stanici. FF UK tak svou známkou Prověřeno v poušti přináší výrobcům její přirozený protipól.

 Petr Kukal, mluvčí FF UK

 

Kontaktní osoba:
Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
veronika.dulikova@ff.cuni.cz
Český egyptologický ústav FF UK

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti