Vychází nové číslo Pražských egyptologických studií (XXII/2019)!

Vážení čtenáři,

na tento rok připadají dvě významná výročí: Připomínáme si 100 let od započetí výuky egyptologie v češtině na pražské univerzitě a 60 let od založení káhirského pracoviště. K první zmíněné příležitosti byl právě pro předkládané číslo sepsán  článek shrnující studium egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tyto významné události byly také připomínány na mezinárodním filmovém festivalu Academia Film Olomouc, kterého se letos Český egyptologický ústav FF UK účastnil jako jeden z hlavních partnerů. Na festivalu vystoupili se svými přednáškami dva významní egyptští egyptologové: Zahi Hawass a Mustafa Wazírí. Kromě nich své příspěvky přednesli i někteří členové našeho ústavu. Atmosféru festivalu přiblíží fotoreportáž na zadní straně obálky.

Kromě historie výuky egyptologie na české filozofické fakultě lze v časopise nalézt tradiční výkopové zprávy a studie zabývající se různými tématy z dějin starověkého Egypta. Co se týče zpráv, ty představí výzkum hrobky úředníka Nianchsešata (AS 104) v Abúsíru a pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka. Články pojednávají o magických textech objevených v hrobce generála Menechibnekona, o Džedkareově pyramidovém komplexu a jeho abúsírských dekretech, dále o válečnickém bohu Moncuovi a v neposlední řadě o textilní produkci ve starém Egyptě. Zprávy a články reflektují moderní trendy, které v současnosti obor egyptologie prostupují.

Časopis Pražské egyptologické studie navíc prošel, jak je na první pohled patrné, výraznými grafickými změnami. V této souvislosti je nutné poděkovat členům redakčního a grafického týmu za jejich úsilí, nápady a přínosné diskuse nad jeho novou podobou.

 Marie Peterková Hlouchová

Časopis lze objednat v e-shopu FF UK nebo v knihkupectví Karolinum.

Úvod > Nástěnka > Vychází nové číslo Pražských egyptologických studií (XXII/2019)!