Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia

Milí studenti,

s ohledem na platná nařízení vlády ČR, magistrátu hl. m. Prahy, rektora Univerzity  Karlovy i děkana Filozofické fakulty UK až do odvolání výuka Bc. a Mgr. studia oboru Egypt a Přední východ ve starověku budeprobíhat distančně. Forma této výuky se může lišit u každého vyučovaného předmětu.

O přesném uspořádání výuky, její konkrétní podobě i o získávání atestací budete podrobně informováni na začátku akademického roku. Bližší zprávy a detailnější informace dostanete již brzy e-mailem.

S pozdravem,

Jana Mynářová a Jiří Janák

Úvod > Nástěnka > Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia