Prof. Miroslav Verner získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za jeho mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost. Medaile byla udělena vědeckou radou Univerzity Karlovy na pravidelném zasedání ve čtvrtek 21. října 2021.

Profesor Verner je významný český egyptolog. První terénní expedice v Egyptě se účastnil již jako student v roce 1964. Později jako vedoucí pracovník dokázal v nelehkých politických poměrech zachránit československou egyptologii a přímo v Egyptě se mu podařilo vyjednat rozšíření archeologické koncese pro Československý egyptologický ústav, a tak zajistit možnost terénních výzkumů pro generace svých nástupců. Nejvýznamnějším objevem profesora Vernera je zádušní komplex panovníka Raneferefa z doby Staré říše s rozsáhlým souborem královských soch a historicky nedocenitelným papyrovým archivem či například pyramida královny Chentkaus II. Svou archeologickou činností a badatelskou prací přispěl k pochopení egyptské civilizace a fungování státu v době Staré říše.

Výsledky svých výzkumů vždy pečlivě publikoval, a to jak ve formě odborných prací, tak i popularizačních textů pro laickou veřejnost. Svým osobním nasazením pro československou a později českou egyptologii zajistil mezinárodní spolupráci, která vždy překračovala nejen geografické a politické hranice, ale také hranice různých vědních oborů. Vychoval několik generací egyptologů po celém světě a pod jeho vedením se Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK dostal mezi špičková badatelská centra ve světě a česká egyptologie se stala pevnou součástí naší vědy, kultury a identity.

Úvod > Nástěnka > Prof. Miroslav Verner získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy