Výstava o Rudolfu Dvořákovi, zakladateli české orientalistiky

V prostorách Národní knihovny ČR v pražském Klementinu byla otevřena výstava o Rudolfu Dvořákovi (1860–1920), prvním profesoru orientální filologie na české filozofické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity. Jakkoli široké vědecké zájmy prof. Dvořáka, sahající od semitistiky až po sinologii, se egyptologie týkaly jen okrajově, významně se zasloužil i o vznik tohoto oboru u nás. Zásadním způsobem přispěl k tomu, že František Lexa, původně středoškolský profesor matematiky, fyziky a filozofické propedeutiky, který se původně egyptologii věnoval jen jako samouk, získal v letech 1907–1909 stipendia ke studiu tohoto oboru na univerzitách v Berlíně a Štrasburku, kde se připravoval na dráhu profesionálního egyptologa. Jeho kariéru prof. Dvořák sledoval a podporoval i v následujících letech, mj. jako člen habilitační komise, na základě jejíhož rozhodnutí mohl Lexa jako soukromý docent v roce 1919 zahájit na filozofické fakultě první české přednášky v oboru egyptologie. Dvořákově památce ostatně Lexa věnoval i svou první větší česky psanou knihu, Náboženskou literaturu staroegyptskou. Výstava o prof. R. Dvořákovi potrvá do 8. ledna 2022.

Úvod > Nástěnka > Výstava o Rudolfu Dvořákovi, zakladateli české orientalistiky