Největší mumifikační depozit objeven v Abúsíru

Tým Českého egyptologického ústavu FF UK učinil během jarní výkopové sezóny roku 2021 v západní části archeologické koncese v egyptském Abúsíru, v blízkosti pyramid takzvaných slunečních králů Staré říše, další významný objev. Čeští vědci v této lokalitě již více než tři desetiletí zkoumají skupinu velkých šachtových hrobek významných hodnostářů doby 26. a 27. dynastie (pol. 6. století př. Kr.). Expertům se zde podařilo odkrýt největší mumifikační depozit zatím objevený v Egyptě, který byl navíc uložený v jediné šachtě s majestátními rozměry přibližně 5x5x15 metrů.

Uvnitř této šachty bylo ve čtrnácti vrstvách nad sebou, spirálovitě se vinoucích kolem všech čtyř stěn, pečlivě uloženo více než 370 velkých keramických zásobnic připomínajících amfory. V nich pak byly, jak už je pro mumifikační depozity typické, uchovány některé menší nádoby, předměty a suroviny využité při mumifikaci majitele hrobky, k níž depozit patřil. Počet velkých nádob v jednotlivých vrstvách se velmi lišil a čítal od 7 po 52 kusů v jedné deponované úrovni.

Vrchní vrstva, která byla při archeologickém výzkumu odkryta jako první v hloubce cca 4,5 metru pod úrovní povrchu, však poměrně netypicky obsahovala kromě několika zásobnic také čtyři nepoužité vápencové kanopy. Tyto nádoby uzavřené víky v podobě hlav čtyř ochranných božstev sloužily k uchování vnitřností obřadně vyjmutých z těla zesnulého během balzamovacího rituálu. Podle hieroglyfických textů na nich zapsaných (jednalo se o magická říkání doložená i na jiných kanopách) byl majitelem tohoto mumifikačního depozitu jistý Wahibre-meri-Neit, syn paní Irturut.

Vedoucí českých archeologických misí v Abúsíru, profesor Miroslav Bárta, k objevu dodává: „Výkopová sezóna roku 2021 byla součástí dlouhodobých aktivit a projektů Českého egyptologického ústavu zaměřených na odkrytí a interpretaci monumentů z doby, kdy staroegyptská společnost hledala nové prostředky, jak si udržet vlastní identitu a čelit vpádu cizích armád. Abúsírské šachtové hrobky, zbudované podle starobylého vzoru Džoserova pyramidového komplexu z doby Staré říše, tak sehrály významnou úlohu v kulturním sebevyjádření egyptských společenských elit Pozdní doby.“

Profesor Ladislav Bareš, mezinárodně uznávaný odborník na historii a kulturu Egypta v 1. tisíciletí př. Kr., k nálezu uvádí: „Přestože známe řadu významných hodnostářů nesoucích jméno Wahibre-meri-Neit z této doby, žádného zatím není možné identifikovat s majitelem objevených kanop. Podle velikosti tohoto mumifikačního depozitu, a především podle rozměrů k němu přiléhající hrobky, můžeme usuzovat na to, že majitelem hrobky – a tedy i objeveného depozitu – musel být jeden z nevyšších hodnostářů své doby, podobně jako jeho nejbližší sousedé na pohřebišti: slavný admirál Vedžahorresnet a generál Menechibneko.“

V roce 2022 by měl být proveden archeologický výzkum této struktury odkrytím pohřební komory umístěné na dně velké centrální šachty. Mezitím však budou za použití nejmodernějších vědeckých metod pokračovat také analýzy nádob a jejich obsahů objevených v mumifikačním depozitu.

Terénní výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK jsou financovány z programů Univerzity Karlovy Progres a Cooperatio, projektu KREAS (OPVVV) a dotace VEG Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Úvod > Nástěnka > Největší mumifikační depozit objeven v Abúsíru