Vychází nový satelitní atlas pyramid

Český egyptologický ústav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta v Praze) právě vydává monografii THE PYRAMID FIELDS OF ANCIENT EGYPT: A SATELLITE ATLAS. Tato publikace vůbec poprvé dokumentuje a interpretuje s využitím nejnovějších, speciálně pořízených satelitních snímků s vysokým rozlišením topografii,  prostorový a časový vývoj všech pyramidových polí staroegyptské historie. Autory jednotlivých kapitol jsou vůdčí osobnosti archeologického a egyptologického bádání na jednotlivých lokalitách.   

 

Hlavním cílem této publikace je vůbec poprvé nabídnout ucelenou a detailní vědeckou interpretaci všech pyramidových polí Staré a Střední říše starověkého Egypta (3. a 1. polovina 2. tis. př. Kr.). Lokality zahrnuté v tomto atlase se řadí mezi  hlavní místa staroegyptských dějin 3.-13. dynastie. Jejich individuální charakteristiky odrážejí jednotlivá období vývoje staroegyptské historie a svým způsobem představují bezparalelní časové okna minulosti této slavné civilizace.

Tyto lokality jsou (od severu k jihu): Abu Rawáš, Gíza, Zawíjit el-Arján, Abusír, Sakkára, Dahšúr, Mazghúna, Lišt, Meidúm, Láhún, Hawára a Abydos. Součástí publikace jsou i Abu Ghuráb, místo dvou slunečních chrámů panovníků 5. dynastie Userkafa a Niuserrea, a tzv. menší pyramidky z konce 3. a počátku 4. dynastie: Síla na severovýchodním okraji Fájúmské oázy, Zawíjit Sultán, Nubt (Nakáda), Abydos (Sinki), Hierakonpolis (el-Kula), Edfu (Ghonemeia) a Elefantína.

Jednotlivé lokality jsou charakterizovány na pozadí jejich místní topografie a měnícího se charakteru vývoje v čase. Velká pozornost je věnována poloze všech jejich hlavních památek, včetně těch nejvýznamnějších – královských pyramidových komplexů Staré a Střední říše. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na dominantní královské i nekrálovské hrobky, jejich polohu a význam jak v rámci lokality, tak s ohledem na sousední lokality s dalšími pohřebišti. Každá kapitola a každé naleziště poskytují z hlediska své struktury a obsahu odlišný příběh. To odráží skutečnost, že každá lokalita se vyvíjela za odlišných přírodních a historických podmínek, měla své vlastní vnitřní uspořádání, tempo vývoje a specifické charakteristiky. Každá lokalita je také svědkem jedinečné historické situace a vypráví pokaždé jiný příběh své historie a znovuobjevování.

Nejnovější technologický pokrok v egyptologii, zahrnující satelitní snímkování, se v konečném důsledku promítají do systematického využívání těchto metod při ochraně lokalit, jejich analýze, interpretace krajiny a dlouhodobých strategiích probíhajících i budoucích archeologických výzkumů a průzkumů na území Egypta. Většina pyramidových polí je stále intenzivněji ohrožována moderní zástavbou a rekultivačními projekty. Pyramidová pole v Egyptě reprezentují samou podstatu staroegyptské civilizace a zaslouží si naši maximální pozornost, úctu a péči.

Tato kniha, na které se spolupodílelo celkem čtrnáct renomovaných odborníků, si klade za cíl sloužit jednak jako pomůcka pro orientaci ve světě slavných staroegyptských stavitelů pyramid, jednak jako stručný souhrn všech nejnovějších údajů a poznatků o jednotlivých lokalitách a daných historických obdobích.

 

 

Editoři: Miroslav Bárta a Vladimír Brůna

Autoři: Adela Oppenheim a Dieter Arnold, The Metropolitan Museum of Arts, New York; Miroslav Bárta a Vladimír Brůna, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Richard Bussmann, University of Cologne; Andrzej Ćwiek, University of Poznan; Veronika Dulíková, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Peter Jánosi, University of Vienna; Mark Lehner, Ancient Egypt Research Associates a “Associate” at the Oriental Institute, University of Chicago; Mohamed Megahed, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Massimiliano Nuzzolo, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw; Stephan Seidlmayer, German Archaeological Institute, Cairo; Miroslav Verner, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha a Josef Wegner, University of Pennsylvania, Philadelphia.

 

ISBN 978-80-7671-053-5, 200 str. s mnoha  doprovodnými fotografiemi a kompletním souborem satelitních snímků jednotlivých pyramidových polí.

 

Publikaci lze objednat v knihkupectví Karolinum (v Celetné ulici nebo na jeho webu) nebo online na Oxbow Books

Úvod > Nástěnka > Vychází nový satelitní atlas pyramid