Prof. Miroslav Verner se stal emeritním profesorem Univerzity Karlovy

Archeolog, egyptolog a odborník na epigrafiku si 16. února 2023 slavnostně převzal dekret na Vědecké radě FF UK. Prof. Verner působil na Českém egyptologickém ústavu FF UK celkem 56 let, během kterých vystřídal pozici přednášejícího, vedoucího ústavu i hlavního řešitele vědecko-výzkumného projektu.

Prof. Miroslav Verner dlouhá léta patří k předním akademikům a badatelům FF UK, kde vystudoval egyptologii a archeologii. Ještě během studií se účastnil expedice UNESCO na záchranu památek starověké Núbie. Účastnil se také československých výzkumů v egyptském Abúsíru a začátkem 70. let se mu podařilo abúsírskou koncesi přidělenou pro výzkum rozšířit, a pro Československo a Univerzitu Karlovu získal jednu z největších zahraničních koncesí v Egyptě.

Své vědecké působení zaměřil zejména na studium dějin a archeologie 5. dynastie starověkého Egypta a dodnes je v tomto oboru největším světovým odborníkem. Mezi jeho nejvýznamnější objevy patří pyramidový komplex panovníka Raneferefa, ve kterém se jemu a jeho týmu podařilo objevit nejen části královy mumie, ale také jeden z největších souborů královských soch z 3. tisíciletí př. Kr. a zlomky papyrů s administrativními záznamy, které dlouho byly nejstaršími známými doklady egyptského chrámového hospodářství.

Dlouhodobé systematické výzkumy v Egyptě pod jeho vedením vedly k mezinárodnímu uznání nejen jeho vlastní vědecké práce, ale i ke světovému renomé Československého (později Českého) egyptologického ústavu UK, jenž se stal vyhledávaným akademickým pracovištěm i pro studenty a mladé badatele ze zahraničí.

Součástí dlouhodobé činnosti prof. Vernera je i rozsáhlá popularizační činnost, skrze níž naplňoval tzv. třetí roli univerzity. Jednalo se především o články, publikace, přednášky pro veřejnost nebo podíl na organizování výstav. Za svou vědeckou činnost získal od prezidenta Václava Havla v roce 1998 Řád za zásluhy (II. stupně), za dlouhodobý přínos univerzitě byl v roce 2021 rektorem oceněn Zlatou medailí Univerzity Karlovy.

Fotografie z události na stránce FF UK.

Úvod > Nástěnka > Prof. Miroslav Verner se stal emeritním profesorem Univerzity Karlovy