Na rozdíl od Evropy a Předního východu vyráběli v severovýchodní Africe keramiku již mezolitičtí lovci-sběrači. Nejstarší doklady v centrálním Súdánu archeologové vesměs kladli až do 7. tis. Dosavadní výzkum na Sabaloce poskytl nálezy již z 2. pol. 8. tis., přičemž keramika se zde pravděpodobně nacházela i dříve. Již v této době se vyznačovala poměrně vysokou kvalitou. (foto P. Pokorný)

Úvod >