„Pravěkou krajinu“ na Sabaloce tvoří desítky žulových výchozů lišících se rozlohou a počtem teras a plošin, na nichž se mnohdy koncentrovalo pravěké osídlení. K uchopení zdejší strukturované krajiny se využívají také metody letecké (snímkování z draka) a blízké fotogrammetrie. S jejich pomocí je možné vytvářet 3D modely lokalit a nálezů nebo kvalitní ortofotosnímky. (foto P. Pokorný)

Úvod >