Výzkum na Sabaloce se zaměřuje také na poznání přírodního prostředí a způsobů jeho exploatace. Přírodovědci, kteří se touto problematikou zabývají, se občas musí vydat i do vzdálených oblastí. Např. u hranic s Etiopií (600 km jihovýchodně od Sabaloky) je dnes možné studovat vegetaci, jež před 8-11 tisíci lety obklopovala sabalocké lovecko-sběračské populace (foto P. Pokorný)

Úvod >