Obr. Usli 1
Jedním z nejvýznamnějších nálezů z kamenného chrámu je fragment granodioritové sochy panovníka v téměř životní velikosti. Ze sochy se zachovala jen zaoblená báze a kráčející nohy. Zádový pilíř sochy nesl hieroglyfický nápis v zahloubeném reliéfu, z něhož zbyla jen závěrečná část s epitetem zobrazeného panovníka. Jeho jméno však zůstává prozatím neznámé. (foto M. Bárta)

Úvod >